Scheiden met kinderen

Scheiden heeft een enorme impact op de kinderen. Het is dan ook belangrijk om, in het belang van de kinderen, kindgesprekken te voeren en goede afspraken te maken als je gaat scheiden. 

Impact van scheiden op kinderen

Als jullie kinderen hebben, is het belangrijk om extra veel aandacht te besteden aan de scheiding. De impact van de scheiding op de kinderen is doorgaans namelijk minstens zo groot, als op jullie zelf. Als jullie gaan scheiden is het daarom belangrijk om de kinderen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen dat jullie uit elkaar gaan. Geef ze daarbij veel ruimte en praat veel met jullie kind(eren) over wat er staat te gebeuren.

Afspraken over de zorg en opvoeding van kinderen

Naast dat het belangrijk om hen emotioneel de ruimte te geven, moet er zo snel mogelijk gezocht worden naar een nieuwe en stabiele toekomst voor hen. Dat betekent dat je als ex-partners met elkaar in gesprek moet om te spreken over de toekomst van de kinderen. Ook moeten er praktische of juist flexibele afspraken voor de komende jaren gemaakt worden.

Dat is een ingewikkeld proces, zeker omdat beide ouders vaak hun eigen ideeën hebben bij de opvoeding. Om de scheiding voor de kinderen goed te regelen, moet jullie daarom als ouders bij een scheiding in ieder geval een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan onder andere de regelingen met betrekking tot kinderalimentatie.

Kindercoach en kindgesprekken

Nieuwe afspraken hebben vaak net zoveel impact op de kinderen, als de scheiding zelf. Vooral op jonge kinderen. Het is daarom van belang om jullie zo goed mogelijk te laten adviseren over de te zetten stappen zodat de kinderen zich veilig en gehoord voelen en vooral, ondanks de scheiding, zichzelf kunnen zijn. Novum kan jullie hierbij helpen, eventueel met hulp van kindercoaches of via gesprekken met de kinderen zelf. Kinderen vertellen vaak openhartiger hun verhalen tegen een kindercoach.

Sluit formulier

Vrijblijvend een afspraak maken

  • Registermediator Registermediator
  • Scheidingsspecialist Scheidingsspecialist
  • Professioneel Professioneel
  • Deskundig Deskundig
  • Ervaring Jarenlange ervaring
  • Professionale kindercoach Professionele kindercoach
  • Kindgesprekken Kindgesprekken
Aangesloten bij ICR Coach Register ADR associate certified register mediator