Co-ouderschap

Bij een scheiding zijn vaak ook kinderen betrokken. Meestal gaan zij na het scheiden bij een van de ouders wonen en komen de kinderen een paar keer per maand bij de andere ouder. Dit is echter niet de enige mogelijkheid. Zo bestaat er het alternatief van ‘co-ouderschap’. Hieronder leggen we uit wat dit is en belangrijk is om daarbij in ogenschouw te nemen. Wellicht is co-ouderschap voor jullie de beste optie.

Co-ouderschap in een notendop

Co-ouderschap houdt in dat kind(eren) afwisselend bij beide partners wonen, zo kan de zorg voor het kind beter worden verdeeld en blijft de band met beide ouders goed. Echter kan het voor een kind lastig zijn om voortdurend van woonomgeving te wisselen. Het is zaak om opvoedkundige taken zoveel mogelijk te verdelen. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan; dit is tevens onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Als jullie beiden ongeveer evenveel verdienen hoeft er mogelijk onderling geen kinderalimentatie betaald worden. Kinderbijslag wordt verdeeld over beide ouders. Als jullie hebben gekozen voor co-ouderschap, kun je dit niet zomaar opzeggen.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap houdt kortweg in dat jullie kind(eren) afwisselend bij jou en je (ex-)partner wonen. Of deze vorm van ouderschap voor jullie interessant is, hangt af van een aantal factoren. Het belangrijkste is dat jij en je (ex-)partner bij elkaar in de buurt blijven wonen. Op die manier blijven school, sportclubs en andere activiteiten van het kind bereikbaar als het bij de ene ouder of andere ouder woont. Hierbij wordt soms een richtlijn van maximaal zeven kilometer afstand tussen de woningen van de vader en moeder gebruikt. Als jullie verder van elkaar wonen, is co-ouderschap wellicht niet de beste optie.

Voordelen co-ouderschap

De laatste tijd zijn er nieuwe, strengere regels opgesteld voor gescheiden ouders wat betreft de zorg voor kinderen na het scheiden. Co-ouderschap is daardoor meer interessant geworden. Daarmee kan aan de regels worden voldaan en is tevens in het belang van de kinderen. Daarnaast kan door co-ouderschap de zorg voor het kind beter worden verdeeld over beide ouders (co-ouders). De band van het kind met zowel jou als je (ex-)partner kan hierdoor goed blijven. Verder kan het plan van co-ouderschap eventuele onenigheid tussen de ouders helpen verminderen. Dit kan als jullie het beiden als een eerlijke regeling ervaren. In een ouderschapsplan kunnen afspraken worden vastgelegd m.b.t. de zorg en opvoeding van de kinderen en bijvoorbeeld wie welke kosten betaald.

Co-ouderschap nadelen

Nadelen van co ouderschap. Velen zijn het er over eens dat het belang van het kind voorop moet staan. Het kan voor sommige kinderen lastig zijn om voortdurend van woonomgeving te moeten wisselen. Dit kan zorgen voor onrust. Elk kind reageert anders op co-ouderschap. Als jullie voor deze vorm kiezen, is het dus belangrijk om in de gaten te houden of deze voor hem of haar prettig is.

Als jullie kiezen voor co-ouderschap, blijven jullie na de scheiding met elkaar te maken hebben. Er moeten namelijk steeds dingen worden geregeld wat betreft de opvoeding van jullie kind. Het is niet alleen belangrijk dat jij en je (ex-)partner goed met elkaar kunnen blijven praten. Jullie moeten ook ongeveer dezelfde ideeën hebben over opvoeding. Als jij het kind sober wilt opvoeden terwijl je (ex-)partner het in de watten wil leggen, kan dat voor onvrede zorgen.

Co-ouderschap aanvragen

Je kunt co-ouderschap regelen door zelf goede afspraken te maken met je ex-partner. Er is wat dit betreft namelijk niks bij wet geregeld. Het beste is vaak om de opvoedkundige taken zoveel mogelijk te verdelen onder jou en je (ex-)partner. Belangrijk is hierbij dat het kind bij elke ouder ongeveer even vaak per week woont. Met elkaar contact houden over de opvoeding is raadzaam. Informatie over het kind moet je met elkaar delen om co-ouderschap goed te laten werken.

Ouderschapsplan

De afspraken die jullie maken over co-ouderschap kunnen jullie vastleggen in een ‘ouderschapsplan’. Dit moet na het opstellen ervan door jullie beiden worden ondertekend. Het ouderschapsplan is onderdeel van het echtscheidingsconvenant waarbij de kinderen centraal staan. Novum Mediation heeft veel gespecialiseerde ervaring in het opstellen van dit soort documenten. Ook kunnen wij jullie helpen met het maken van de afspraken. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op.

Co-ouderschap Alimentatie of Kinderkostenrekening

Als jullie kiezen voor co-ouderschap is het mogelijk niet nodig om bij het scheiden iets af te spreken over kinderalimentatie. Dit gaat op als jullie ongeveer evenveel verdienen en dezelfde hoeveelheid kosten betalen voor de opvoeding van het kind. Geldt dit niet dan is het afspreken van kinderalimentatie wellicht toch nodig. Ook kan er gekeken worden naar inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij co-ouderschap is het een goed idee om een aparte gezamenlijke bankrekening te openen, een zgn. kinderkostenrekening. Hierop kunnen jullie (naar gelijke verdeling) bedragen storten om bepaalde kosten voor het kind te delen. Het is belangrijk om afspraken hierover vast te leggen in het ouderschapsplan.

Kinderbijslag en kindgebonden budget co-ouderschap

In principe geldt dat de ouder bij wie jullie kind is ingeschreven kinderbijslag ontvangt. Kiezen jullie voor co-ouderschap, dan hebben jullie in principe beiden recht op de helft van de Kinderbijslag. Dit geldt niet voor een eventueel kindgebonden budget als jullie samen één kind hebben. Jullie kunnen dit bedrag niet verdelen bij een co-ouderschap, het is dus niet zo dat jullie beiden een kindgebonden budget krijgen. De aanvrager van de kinderbijslag ontvangt het kindgebonden budget. Als jullie twee of meer kinderen hebben, kunnen jullie beiden een kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst. 

Welke ouder heeft recht op op kinderopvangtoeslag? Als jullie kinderopvangtoeslag krijgen, krijgt de persoon die de kinderopvang betaalt, de toeslag op zijn of haar rekening gestort bij een co-ouderschapsregeling. Het kan gunstig zijn om de ouder met het laagste inkomen de aanvraag voor kinderopvangtoeslag te laten doen of ieder voor zijn eigen deel.

Co-ouderschap opzeggen

Als jullie hebben gekozen voor co-ouderschap, kun je dit niet zomaar opzeggen. Als jij en je (ex-)partner de onderlinge afspraken willen veranderen, is het belangrijk om dit goed op papier te zetten. Dit kan een goed idee zijn als het co-ouderschap in de praktijk niet goed blijkt te werken. Jullie zullen het beiden wel eens moeten worden over de veranderende afspraken. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat de rechter een beslissing moet nemen. Die zal vooral letten op het belang van het kind bij de veranderende afspraken tussen jullie.

Hulp bij ontbinden co-ouderschap

Vaak kan gespecialiseerde hulp uitkomst bieden bij het ontbinden van co-ouderschap. Novum Mediation kan door middel van gesprekken helpen om met je (ex-)partner tot een vergelijk te komen. Hierdoor kan jullie een vervelende rechtszaak bespaart blijven. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op.

Co-ouderschap regelen samen Novum Mediation

Novum Medation kan jullie begeleiden bij het regelen van co-ouderschap of advies geven bij het opstellen van een ouderschapsplan of andere bijkomende zaken. 

Neem vrijblijvend contact op Advies over co-ouderschap

Sluit formulier

Vrijblijvend een afspraak maken

  • Registermediator Registermediator
  • Scheidingsspecialist Scheidingsspecialist
  • Professioneel Professioneel
  • Deskundig Deskundig
  • Ervaring Jarenlange ervaring
  • Professionale kindercoach Professionele kindercoach
  • Kindgesprekken Kindgesprekken
Aangesloten bij ICR Coach Register ADR associate certified register mediator