Verdeling vermogen en schulden bij scheiding

Bij een echtscheiding is de verdeling van het gezamenlijk vermogen een belangrijke zaak. Er kan tevens sprake zijn van een openstaande schuld die jullie samen hebben opgebouwd. Ook deze moet mogelijk worden verdeeld. Welke stappen je in beide situaties kunt zetten, is afhankelijk van de omstandigheden. De afspraken die jullie hebben gemaakt, zijn bijvoorbeeld van belang. Hieronder beschrijven waar je verder allemaal nog rekening mee moet houden.

Getrouwd in gemeenschap van goederen

Je bent getrouwd in gemeenschap van goederen, als er bij het sluiten van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. In dat geval worden alle bezittingen gelijk verdeeld bij een scheiding. Eventuele schulden zijn eveneens gemeenschappelijk. Zowel het vermogen als de schulden worden door de helft gedeeld. Alle afspraken die worden gemaakt over de verdeling van vermogen en schulden, worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Financiën

Onder ‘vermogen’ vallen enkele financiële zaken. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan: bankrekeningen, lijfrenten en verzekeringen. De waarde van deze producten moet worden verdeeld na het scheiden. Bij een bankrekening is dit niet zo moeilijk. Het vermogen dat hierop staat, deel je door twee. Bij lijfrenten en verzekeringen is het iets lastiger. Daarvan wordt de waarde bepaald aan de hand van de afkoopwaarde.

Koopwoning

Als jullie samen een koopwoning bezitten, moet de waarde hiervan worden verdeeld na de scheiding. Om de waarde van het koophuis te bepalen, kun je verschillende dingen doen. We leggen graag uit welke mogelijkheden er zijn om de waarde van een koophuis te bepalen bij een scheiding.

Uitzonderingen

Erfenis
Niet alles valt onder ‘gemeenschap van goederen’. Een erfenis met uitsluitingsclausule is bijvoorbeeld een uitzondering. Als de overledene heeft bepaald dat alleen jij recht hebt op de erfenis, dan hoeft deze niet te worden gedeeld met je ex-partner. Wanneer je ex-partner een erfenis ontvangt met zo’n clausule, gaat hetzelfde principe op.

Verknochte goederen en schulden
Zogenoemde ‘verknochte goederen en schulden’ vallen ook buiten de gemeenschap van goederen. Dit zijn goederen en schulden die op een bijzondere wijze verbonden zijn met jou of je ex-partner. De Hoge Raad heeft ooit strenge eisen gesteld aan de voorwaarden hiervan. Dit omdat anders bijna alle goederen als ‘verknocht’ kunnen worden bestempeld bij het scheiden. Een ontslagvergoeding valt niet onder ‘verknochte goederen’. Ontvangen smartengeld wel.

Pensioen
Verder valt pensioen buiten de gemeenschap van goederen. Een verdeling van pensioenrechten vindt wel plaats bij een scheiding.

Het is raadzaam om in deze situatie meer advies in te winnen. Novum Mediation staat je graag ter zijde.

Schulden

Het komt vaak voor dat er nog gezamenlijke schulden zijn als een echtpaar gaat scheiden. Een veelvoorkomende schuld is de hypotheekschuld. Deze kan overblijven na de verkoop van jullie koophuis. Er kan daarnaast sprake zijn van openstaande kredieten en leningen. Al deze schulden worden over jullie beiden verdeeld. Deze regel gaat ook op voor schulden die een van jullie al voor het huwelijk heeft gemaakt. Zowel jij als je ex-partner zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Dat wil zeggen dat als een van jullie niet aan de aflossingsverplichtingen voldoet, de ander eveneens aansprakelijk is. De schuldeiser kan in deze situatie de schuld tevens bij de ander verhalen.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die voor of tijdens het huwelijk zijn gemaakt. Deze gaan over de verdeling van het vermogen van beide huwelijkspartners. De huwelijkse voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig als ze zijn vastgelegd door de notaris in een officieel document. Hoe het zit met de verdeling van jullie vermogen als jullie op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Hieronder sommen we veelvoorkomende afspraken voor je op.

Beperkte gemeenschap

Een van de bekendste vormen van huwelijkse voorwaarden is ‘beperkte gemeenschap’. Als jullie getrouwd zijn in beperkte gemeenschap, hebben jullie drie verschillende vermogens. Jij hebt een vermogen, je ex-partner en jullie hebben een gezamenlijk vermogen. In dit geval wordt bij het scheiden alleen het gezamenlijk vermogen verdeeld.

Koude uitsluiting

Een andere vorm van huwelijkse voorwaarden wordt de ‘koude uitsluiting’ genoemd. Als jullie zo’n overeenkomst hebben gesloten, hebben jullie geen enkele gemeenschap van goederen. In deze situatie hebben jullie ieder een eigen inkomen en vermogen. Het sluiten van jullie huwelijk heeft jullie financieel niet met elkaar verbonden. Jij of je ex-partner heeft eventueel alleen alimentatieverplichtingen wanneer jullie kinderen hebben. Bij het scheiden hebben jullie slechts recht op jullie eigen vermogen.

Verrekenbedingen

Koude uitsluiting kan nadelig uitpakken als je de niet-verdienende of niet-vermogende partner bent. In de huwelijkse voorwaarden wordt daarom vaak een ‘verrekenbeding’ gezet. Dit houdt in dat jullie opgespaarde inkomsten bij het scheiden worden verdeeld. Op deze manier compenseert de meer vermogende partner de minder vermogende.

Periodiek verrekenbeding
Verrekenbedingen zijn er in verschillende soorten. Om te beginnen is er het ‘periodiek verrekenbeding’. Bij deze voorwaarde verdeel je jaarlijks de opgespaarde inkomsten met je partner. Dit levert bij het scheiden regelmatig vervelende discussies op. Dat komt omdat het jaarlijks verdelen van de opgespaarde inkomsten vaak wordt vergeten.

Finaal verrekenbeding
Dan is er nog het ‘finaal verrekenbeding’. Als jullie geen periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen, worden de opgespaarde inkomsten pas verdeeld na de scheiding. Dit is het finaal verrekenbeding.

Deskundig advies bij het verdelen van vermogen en schulden

Wat er in jullie situatie eventueel moet worden verdeeld/verrekend of de manier hoe dit wordt gedaan, is dus afhankelijk van vele factoren. Het is raadzaam om in dit geval deskundig advies in te winnen. Novum Mediation helpt je hier graag bij.

Neem vrijblijvend contact op Advies over het verdelen van het vermogen of schulden na een scheiding

Sluit formulier

Vrijblijvend een afspraak maken

  • Registermediator Registermediator
  • Scheidingsspecialist Scheidingsspecialist
  • Professioneel Professioneel
  • Deskundig Deskundig
  • Ervaring Jarenlange ervaring
  • Professionale kindercoach Professionele kindercoach
  • Kindgesprekken Kindgesprekken
Aangesloten bij ICR Coach Register ADR associate certified register mediator